Kullanım Koşulları

GENEL ŞARTLAR

Bu web sitesi Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. 'ne aittir. Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. tarafından işletilip bilgi amaçlı kullanımlar için, ziyaretçilerimizin hizmetine sunulmuştur. Bu siteye erişerek ya da bu siteyi kullanarak bu Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Sözleşmemizi kabul etmiş oluyorsunuz. Kullanım Koşullarımızı ve Gizlilik Politikamızı kabul etmiyorsanız bu siteyi kullanmamalısınız.

ZİYARETÇİLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Aksi belirtilmediği takdirde bu site sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için tasarlanmıştır. Sitenin sağladığı bilgi, yazılım, ürün ya da hizmetlerin hiçbiri sizin tarafınızdan değiştirilemez, kopyalanamaz, aktarılamaz, teşhir edilemez, ifa edilemez, çoğaltılamaz, yayınlamaz, lisans verilemez, bunlardan başka işler türetilemez, devredilemez, ya da satılamaz. Sitede bulunan malzemelerin bir kısmını, kendi ticari olmayan kullanımınız için, herhangi bir telif hakkı, ticari marka ya da patenti değiştirmemek ve silmemek koşuluyla görüntüleyebilir, elektronik olarak kopyalayabilir, indirebilir, ve yazılı materyalleri yazdırabilirsiniz. Bu sitedeki malzemelerin herhangi bir şekilde Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.'nin yazılı izni olmaksızın değiştirilmesi, çoğaltılması, dağıtılması, yayınlanması, teşhir edilmesi, aktarılması ve benzeri faaliyetlerde bulunulması yasaktır.

İndirdiğiniz yazılım, dosyalar, grafikler, veriler ve malzemeler, Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ya da Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.’den lisans alanlara aittir. Bu malzemeleri indirmeniz halinde, bunlar sizden Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. tarafından lisans koruması altında geri alınabilir . Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. yazılımın ve ilgili fikri mülkiyet haklarının bütün tasarruf haklarını elinde bulundurur. Malzemeleri yeniden dağıtamayacağınız ya da satamayacağınız gibi tasarımıyla oynayamaz ya da başka bir forma sokamazsınız.

DAVRANIŞLAR

Bize sunduğunuz bütün malzemelerden yasallık, güvenirlik, uygunluk, orjinallik ve telif hakkı açısından sorumlu olduğunuzu kanuni olarak kabul ediyorsunuz. Siteye, hakaret içeren, küçük düşürücü, müstehcen, tehditkar, özel ve kamu haklarına saldırıda bulunan, baştan çıkartıcı, yasal olmayan, sakıncalı, ya da suç oluşturacak , suça teşvik edecek, herhangi bir tarafın haklarını çiğneyecek, mükellefiyete yol açacak ya da kanuna karşı gelecek herhangi bir malzeme yükleyemez, dağıtamaz, ya da yayınlayamazsınız. Site’ye ticari bir içerik yükleyemezsiniz. Mesaj ve başvuru formu yolu ile yukarıdaki detaylı açıklanan eylemlerde bulunmak suç teşkil edip, ilgili yasa gereğince spam yada yasak içerik gönderilen emailler de ip tespiti yapılarak ilgili cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Gizlilik Politikamıza uygun olarak, şahsen tespit edilebilir bilgiler hariç, Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ne bu site üzerinden göndermiş olduğunuz tüm fikirler, öneriler, yorumlar, grafikler ya da diğer bilgiler, bu anlaşma sonradan feshedilse de Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.’nin mülkiyetinde kalacaktır. Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ve yetkilileri, bize gönderdiğiniz bütün bilgileri tüm ticari ve ticari olmayan amaçları için, her ne nedenle olursa olsun herhangi bir ödeme yükümlülüğü olmadan kopyalama, ifşa etme, dağıtımını yapma, bünyesine katma ve kullanma özgürlüğüne sahiptir.

FERAGATNAME

Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Bu sitenin içeriğinin doğruluğu ya da eksiksizliği konusunda herhangi bir teminat veya garanti vermez. Metin, grafik ve bağlantıları içeren bu site ve sitenin içindekiler , bilgiler, hizmetler ve ürünler, “olduğu gibidir” ve sarih ya da zımni herhangi bir teminat kapsamına alınmamıştır. Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. 'ne yada bağlı şirketlerinden biri bu sitede yer alan herhangi bir materyalin doğruluğunu veya belirli bir amaca uygunluğunu garanti etmediği gibi siteye erişiminiz, kullanmanız ya da bu siteden herhangi bir materyal indirmeniz nedeniyle bilgisayar donanımınızda veya diğer varlıklarınızda oluşabilecek herhangi bir hasar veya bulaşabilecek bir virüs ile ilgili olarak da sorumlu tutulamaz. Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. , bu sitede bulunan işlevlerin kesintisiz ya da hatasız olacağını, hataların düzeltileceğini, bu site ya da bu siteyi destekleyen sunucunun virüsler ya da diğer zararlı bileşenlerden arınmış olacağını temin ve garanti etmez. Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. Bu sitedeki malzemelerin kullanımında eksiksizlik, doğruluk, ihtimam, yeterlilik, kullanışlılık, zamanlılık, güvenirlilik ve benzeri açılardan teminat sağlamaz. Yukarıda açıklananlara ek olarak, siz (Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.) değil bütün gerekli bakım, tamir ya da tahsis giderlerini üslenmekle yükümlüsünüz.

SORUMLULUK

Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. ,aşağıda belirtilen, web sitesinin sizin tarafınızdan kullanılmasıyla oluşan ya da kullanılmasından kaynaklanan hiçbir hasar ya da zarardan sorumlu değildir.

Bu hasar ya da zararlar aşağıdakileri kapsar (ama bunlarla sınırlı değildir):

Web sitelerinin kullanımı (ya da kullanımdaki yetersizlik)
Bizim web sitemizden hiper bağlantı yoluyla başka sitelerin kullanımı (ya da kullanımdaki yetersizlik)
İfa etmeme
Hata
Çıkarma

Kesilme

Kusur

İşlemde ya da aktarımda gecikme

Bilgisayar virüsü

Hat kesintisi

Bir kayıp ya da zarardan dolayı bir kişiye doğrudan tazminat verilmesi gereken hasarlar

Bir kayıp ya da zarardan kaynaklanması muhtemel olan hasarlar

Doğrudan bir kayıp ya da zarardan kaynaklanan çeşitli hasarlar ve masraflar

Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. , mevcut hasarlara kayıtsız kalması ya da önceden bu şekilde hasarlar meydana gelebileceği konusunda yetkili temsilcisine bilgi verilmiş olması halinde dahi hiçbir şekilde burada sayılanlar dahil, fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir hasardan ve zarardan sorumlu değildir. Hiçbir sorumluluğu yoktur.

TAZMİNAT

Bu koşul ve şartların herhangi birinin sizin tarafınızdan ya da sizin İnternet Hesabınızı kullanarak sitemize erişen başka biri tarafından ihlali halinde, İnternet Hesabınızla ilgili herhangi bir eylem (ihmalkarlık) sonucunda oluşan makul avukatlık ücreti ve mahkeme giderleri dahil olmak üzere, her türlü zarar, masraf, hasar ve giderlerin tazmini ve Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. 'nin yöneticisi, çalışanlarının, ajanslarının, lisans alanlarının zararlarının tazmini, savunması ve korunması sizin sorumluluğunuz altındadır.

DİĞER SİTELER İLE BAĞLANTILAR

Bu Site başka dünya çapında websitelerine de ulaşmanızı sağlar.Bu sitelerden herhangi birini ziyaret ederseniz o sitenin gizlilik ve diğer politikalarını gözden geçirmelisiniz. Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. bu siteleri kontrol etmez. Web sitenizin adres bölümündeki web adresini (URL) hala Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. sitesinde mi yoksa başka bir sitede mi olup olmadığınızı tespit etmek için kontrol edin. Diğer şirketlerin politika ve uygulamalarından sorumlu değiliz. Bu sitelere erişirken oluşabilecek riskleri almaktasınız.

ADLİ YETKİ

Bu site Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. tarafından kontrol edilir ve işletilir. Site ve site içeriği ile ilgili her türlü uyuşmazlığın çözümünde Türk Maddi ve Usul Hukuku Kuralları uygulanır ve münhasıran TC Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

WEB SİTESİNDE VE KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. bu Sitedeki malzemeleri sağlamakla, bunların her zaman sizin tarafınızdan kullanılabilir olmaya devam edeceğini temin etmez. Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. bu Sitenin tamamını ya da herhangi bir kısmını size haber vermeden kapatmaya yetkilidir. Ayrıca Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. bu sitenin koşullarını, şartlarını ve genelgelerini değiştirme hakkını da elinde tutar. Yapılan değişikliklerden sonra sizin siteyi kullanımınızı değiştirilen Kullanım Koşullarına onay verdiğinizi addederek devam eder. Düzenli olarak bu Kullanım Koşullarını gözden geçirip, değiştirilip değiştirilmediklerini tahkik etmeyi kabul etmektesiniz.

BU ANLAŞMANIN FESHİ

Bu anlaşma, taraflardan biri tarafından feshedilinceye kadar geçerlidir. Bu Siteden sağladığınız bütün malzemeleri, ilgili tüm belgeleri, bütün kopyaları ve kurulumları imha ederek bu anlaşmayı istediğiniz zaman feshedebilirsiniz. Evant Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti. bu anlaşmanın herhangi bir koşul ya da şartını ihlal ettiğinize karar verirse, anlaşmayı, size karşı herhangi bir yükümlülüğü olmaksızın önceden haber vermeden tazminatsız feshedebilir. Fesih ile beraber bütün malzemeleri imha etmek zorundasınız.